null Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Thông tin quy hoạch

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Hồng Ngự

Tài liệu công khai bao gồm:

- Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt ở dạng bản đồ giấy.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Danh mục các công trình thực hiện trong năm kế hoạch.

Xem chi tiết tại đây.

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362