null Công văn 1913/UBND-KT Công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Thông tin quy hoạch

Công văn 1913/UBND-KT Công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hồng Ngự

Tài liệu công khai bao gồm:

- Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 thành phố Hồng Ngự.

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hồng Ngự.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hồng Ngự.

Xem chi tiết tại đây.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362