null Quyết định số 270/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố

Chi tiết bài viết Thông tin quy hoạch

Quyết định số 270/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố

Quyết định số 270/QĐ-UBND-NĐ, về phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố.

Xem chi tiết tại đây.

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362