null Bản đồ phương án bố trí phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2030

Chi tiết bài viết Thông tin quy hoạch

Bản đồ phương án bố trí phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2030

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362