null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Ngự lần thứ 20

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Ngự lần thứ 20

Ngày 08/5/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Ngự tổ chức hội nghị lần thứ 20 để thông qua một số nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ III. Ông Hồ Văn Thống – Tỉnh uỷ viên – Bí thư Thị uỷ Hồng Ngự chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua một nội dung, văn bản như: Tờ trình xin ý kiến một số vấn đề chủ yếu cần thay đổi trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã khóa II trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ III; Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy và Thường trực Thị ủy khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020; Tờ trình về dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Tờ trình về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020; dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021 – 2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia phát biểu, góp ý, đề xuất, kiến nghị một số nội dung cần bổ sung hoàn chỉnh. Đồng thời, bỏ phiếu biểu quyết một số vấn đề đã thay đổi trong dự thảo.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thường trực Thị uỷ đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt các bước chuẩn bị đại hội đảng ở các cấp; lãnh đạo tốt công tác tổ chức đại hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình, nhất là thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề trong Chương trình hạnh động của Thị ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND Thị xã năm 2020. Ngoài ra, trong giai đoạn này, các cấp các ngành cần thể hiện sự công tâm, khách quan, chỉ đạo xử lý đơn, thư khiếu nại trên tinh thần minh bạch, khẩn trương, thận trọng, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ và nhân dân.

Huỳnh Phong  - Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...