null Lấy ý kiến đóng góp của cán bộ hưu trí đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TX Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Tin tức

Lấy ý kiến đóng góp của cán bộ hưu trí đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TX Hồng Ngự

Sáng ngày 11/6/2020, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Ngự tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí cán bộ hưu trí vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ III thị xã Hồng Ngự. Ông Hồ Văn Thống – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Ngự chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Tiểu ban văn kiện đã thông tin đến cán bộ hưu trí về công tác chuẩn bị Đại hội lần III; dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 Các đại biểu cơ bản đều thống nhất, đồng tình với chủ đề Đại hội; cơ cấu, bố cục Báo cáo chính trị và cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá cơ bản chính xác, khách quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Thị xã cần quyết liệt trong công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị; công tác đầu tư công vào các công trình phục vụ nhân dân; chăm lo công tác xây dựng Đảng; công tác quy hoạch cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm; quan tâm chế độ, chính sách, trọng dụng nhân lực để thu hút nhân tài; cần tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, nhân dân thấy rõ những thành quả đạt được của Đảng bộ Thị xã để từ đó mỗi người dân thêm tự hào, nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng bộ Thị xã ngày càng vững mạnh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Hồ Văn Thống ghi nhận và cảm ơn những ý kiến chân thành, trách nhiệm, tâm huyết của các cán bộ hưu trí. Sau hội nghị, Tiểu ban văn kiện sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện và tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Huỳnh Phong

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...