null Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Trang chủ Tin tức

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Ngày 10/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Văn phòng HĐND&UBND thành phố Hồng Ngự tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính  năm 2022.

Có trên 50 đại biểu là công chức kiểm soát thủ tục hành chính của Phòng chuyên môn Thành phố; công chức tiếp nhận và xử lý giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố và xã, phường.

Trong thời gian 03 ngày, các đại biểu được nghe báo cáo viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp triển khai các văn bản có liên quan đến nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; hướng dẫn thực hiện cập nhật, niêm yết, công khai thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tập huấn số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; chứng thực bản sao điện tử; thực hiện báo cáo trên hệ thống báo cáo của Chính phủ; tập huấn Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trên tổng đài thông tin 1022.

Việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay.

                                                                                     Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362