null Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Tin tức

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự

Để kịp thời phát hiện những quy định hành chính có nội dung không cần thiết, các thủ tục hành chính không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định TTHC, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, TTHC, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Hồng Ngự. Ngày 02/02/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự ký ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành thực hiện rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ còn rườm rà, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; tránh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp các thành phần hồ sơ ngoài quy định khi thực hiện TTHC; các thủ tục hành chính chưa được quy định, nhất là các loại thủ tục hành chính theo hình thức xác nhận; yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài so với thực tế, để đề xuất phương án đơn giản hóa phù hợp, góp phần thực hiện tốt các chỉ số CCHC trên địa bàn.

Minh Tuyền

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362