null THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Họp chuyên đề báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính và sơ kết, đánh giá các mô hình cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Họp chuyên đề báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính và sơ kết, đánh giá các mô hình cải cách hành chính

Để triển khai thực hiện tốt việc chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh; cũng như sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các mô hình cải cách hành chính. Ngày 26/10, thành phố Hồng Ngự tổ chức cuộc họp chuyên đề để nghe các ngành, địa phương báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ báo cáo một số nội dung hạn chế, khuyết điểm mà các cơ quan, địa phương thường gặp phải trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính như: Không gửi phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, công dân; Sổ theo dõi và phiếu kiểm soát ghi không đầy đủ thông tin; còn nhận thừa thành phần hồ sơ; việc xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính một số nội dung chưa đúng thẩm quyền, còn chung chung, dẫn đến khó triển khai cũng như đánh giá kết quả thực hiện; việc xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính ban hành chưa đảm bảo theo quy định, lúng túng trong xây dựng báo cáo kết quả thực hiện, tỷ lệ kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính chưa đạt theo quy định, kế hoạch; chưa có hình thức thực hiện việc khảo sát sự hài lòng của tổ chức, công dân; hạn chế trong thực hiện lập hồ sơ công việc trên giấy và trên phần mềm iDesk; chưa thường xuyên tự kiểm tra trong nội bộ,... Đến thời điểm này, qua báo cáo của các cơ quan, địa phương, các hạn chế, khuyết điểm phần lớn đã được nghiêm túc tiếp thu, chấn chỉnh kịp thời theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố. Riêng về đánh giá kết quả thực hiện các mô hình cải cách hành chính, năm 2022, thành phố Hồng Ngự triển khai thực hiện tổng cộng 12 mô hình, trong đó một số mô hình phát huy kết quả rõ rệt như: Mô hình Hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà; Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính; Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính; Mô hình tiếp nhận thông tin phản ánh qua ứng dụng TPHồngNgựSmart; Mô hình Tổng đài trí tuệ nhân tạo 19008996,… tuy nhiên cũng còn một số mô hình việc triển khai thực hiện chưa thật sự hiệu quả, nguyên nhân chủ yếu là lãnh đạo một số cơ quan, địa phương chưa dánh sự quan đúng mức; công tác tuyên truyền trong triển khai thực hiện các mô hình còn hạn chế, dẫn đến sự tham gia của người dân cũng như cán bộ, công chức, viên chức chưa như mong muốn.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố - Huỳnh Tú Linh mong muốn các cơ quan, địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính; quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền về những ưu điểm, tiện ích của các mô hình để cán bộ, công chức, viên chức và người dân biết, cùng tham gia thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài long của người dân đối với sự phục vụ hành chính. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố cũng yêu cầu Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND Thành phố phối hợp cùng các ngành liên quan kịp thời, thường xuyên nắm tình hình, hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở; triển khai tập huấn các nội dung, phần việc liên quan đến công tác cải cách hành chính mà các cơ quan, địa phương có nhu cầu; đồng thời khẩn trương tiến hành kiểm tra kết quả khắc phục các hạn chế, khuyết điểm qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính ở các cơ quan, địa phương, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố nắm, chỉ đạo.

Khưu Lực

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362