null TP. Hồng Ngự đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

TP. Hồng Ngự đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Trong những tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính tiếp tục được UBND Thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các kế hoạch thành phần về công tác cải cách hành chính được ban hành kịp thời, đầy đủ làm cơ sở để triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả. Công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên; các mô hình về cải cách hành chính, nhất là các mô hình thực hiện hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích đạt tỷ lệ cao.

Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, đạo đức công vụ, tính kỷ luật được nâng cao nên không xảy ra tình trạng phiền hà trong nhân dân; hạn chế được tình trạng trễ hạn trong giải quyết công việc, hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362