null Tuyên truyền triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022

Nhằm tuyên truyền triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 một cách có hiệu quả, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các ngành, đơn vị thực hiện tốt công tác đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 nhanh chóng, hiệu quả, đạt yêu cầu theo quy định. Giao Phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu trực tiếp, có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh; Ủy ban nhân dân các xã, phường: Thường xuyên tuyên truyền trên sóng phát thanh, Trang thông tin điện tử Thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chức, người dân ở địa phương nhận thức đầy đủ, chính xác về mục đích, nội dung, yêu cầu của cuộc khảo sát đo lường sự hài lòng, đặc biệt là để người dân tham gia trả lời phiếu khảo sát đầy đủ, trung thực, khách quan. Đồng thời, cử cán bộ, công chức hỗ trợ nhân viên bưu điện triển khai phiếu khảo sát đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022.

Bắt đầu từ ngày 19/12, nhân viên Bưu điện sẽ đến trực tiếp nhà người dân ở Khóm An Hòa, Khóm An Thịnh, phường An Bình A; Khóm 1, Khóm 2, phường An Bình B và Khóm An Lợi, Khóm An Thạnh B, phường An Lộc phát phiếu khảo sát để người dân tham gia trả lời theo yêu cầu các thông tin trên phiếu và thu phiếu lại vào ngày hôm sau 20/12.

Việc thu thập thông tin từ cuộc khảo sát đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính, là căn cứ để các cơ quan nhà nước có thể đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn trong thời gian tới.

Giang Sơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362