null Thị xã Hồng Ngự tích cực hỗ trợ sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Thị xã Hồng Ngự tích cực hỗ trợ sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành mới

Là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/02/2019 của Bộ Nội vụ. Tỉnh Đồng Tháp đã làm tốt công tác đổi mới quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, với việc đã triển khai và nhân rộng phần mềm quản lý văn bản, điều hành mới (https://qlvb.dongthap.gov.vn) thay cho eOffice, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Với mục đích nhằm nâng cao an toàn an ninh thông tin, tiết kiệm chi phí và hiệu quả khi phần mềm có trục liên thông, gửi văn bản đến các bộ, ngành Trung ương.  

Tại thị xã Hồng Ngự, từ khi có chủ trương của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc vận hành phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới, ngoài việc tổ chức các lớp tập huấn cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức từ Thị xã đến xã, phường trước khi phần mềm đi vào sử dụng chính thức, thì Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử thị xã Hồng Ngự còn thành lập Tổ hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin đến từng cơ quan, đơn vị để giúp đỡ sau khi phần mềm đã vận hành. Ngoài lịch hỗ trợ nêu trên, các thành viên trong Tổ còn thường xuyên hỗ trợ bằng hình thức đến trực tiếp hướng dẫn tháo gỡ khó khăn hoặc điều khiển máy vi tính của người dùng từ xa, trong suốt thời gian sử dụng phần mềm quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị.

Đến nay, qua gần 2 tháng đầu sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành mới đã được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã Hồng Ngự tích cực khai thác nhiều tính năng mới của phần mềm nhằm phục vụ tốt hơn cho công việc, đồng thời, đề xuất ý kiến Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh bổ sung, điều chỉnh các tính năng để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Huỳnh Phong

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362