null TP. Hồng Ngự thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

TP. Hồng Ngự thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đấy quá trình phát triển  kinh tế - xã hội của Thành phố. Thời gian qua, thành phố Hồng Ngự đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Phóng viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Tú Linh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồng Ngự về vấn đề này.

PV: Thưa ông, xin ông đánh giá những kết quả của công tác CCHC từ đầu năm đến nay?

Ông Huỳnh Tú Linh: Phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện theo kế hoạch. Các kế hoạch thành phần về công tác cải cách hành chính được ban hành kịp thời, đầy đủ, sát thực tế, làm cơ sở để triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Ủy ban nhân dân Thành phố, các cơ quan, địa phương cũng chủ động trong tổ chức và bố trí các nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra; thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở từng cơ quan cũng như ở các xã, phường. Các cơ quan, địa phương có sự năng động, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện; tập trung đúng mức đối với các nội dung, nhiệm vụ ưu tiên. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, đạo đức công vụ, tính kỷ luật được nâng cao; tình trạng trễ hạn trong giải quyết công việc, hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân tiếp tục được kéo giảm. UBND Thành phố Hồng Ngự triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao dịch vụ công cho Bưu điện Thành phố, từ đó giúp giảm việc tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, hạn chế xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu trong tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt cao nhất trong các năm gần đây, tỷ lệ hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đạt khá tốt; tính đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2022, thành phố Hồng Ngự tiếp nhận và giải quyết 54.939 hồ sơ thủ tục hành chính trước hạn và đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,96%, trong đó có 5.564 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 99,96%.

Ngoài ra, Thành phố Hồng Ngự đã đưa vào vận hành thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh - IOC với 01 phòng điều hành và 12 phân hệ về quản lý, điều hành các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phản ánh hiện trường, quản lý không gian mạng,... qua đó, giúp người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận các dịch vụ đô thị thông minh một cách nhanh chóng, tiện lợi nhất; đề cao vai trò của người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia giám sát hoạt động của chính quyền thông qua ứng dụng trên thiết bị di động TPHồngNgựSmart, qua mạng xã hội và nhiều kênh khác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính ở địa phương, được người dân, doanh nghiệp tin tưởng và đánh giá cao.

PV: Thưa ông, xin ông cho biết thêm trong thời gian tới, Thành phố có những giải pháp nào để nâng cao chỉ số CCHC?

Ông Huỳnh Tú Linh: Thời gian tới, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch thực hiện các mô hình cải cách hành chính với mục tiêu xây dựng chính quyền thành phố Hồng Ngự thân thiện, phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích cũng như việc sử dụng ứng dụng TPHồngNgựSmart và Tổng đài trí tuệ nhân tạo 19008996 (IOC). Tập trung triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng quy trình, tiến độ và tỷ lệ theo Kế hoạch đề ra; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục kiện toàn, rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị của Thành phố cũng như xã, phường theo đúng quy định, gắn với thực hiện đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn Thành phố. Đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Thành phố đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra cải cách hành chính định kì, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát hiện, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, địa phương, đồng thời xử lý nghiêm đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.

PV: Xin cảm ơn ông Huỳnh Tú Linh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồng Ngự đã chia sẻ những thông tin trên!            

Vị Thảo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362