null UBND THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ Ban hành Kế hoạch thực hiện các mô hình cải cách hành chính với mục tiêu xây dựng chính quyền thành phố Hồng Ngự thân thiện, phục vụ nhân dân, giai đoạn 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

UBND THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ Ban hành Kế hoạch thực hiện các mô hình cải cách hành chính với mục tiêu xây dựng chính quyền thành phố Hồng Ngự thân thiện, phục vụ nhân dân, giai đoạn 2021 - 2026

Với mục tiêu xây dựng chính quyền thành phố Hồng Ngự thân thiện, phục vụ nhân dân, ngày 25/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự ký Quyết định số 2120/QĐ-UBND-HC, ban hành Kế hoạch thực hiện các mô hình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2026.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1390/QĐ-UBND-HC của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; xây dựng chính quyền phục vụ, của dân, do dân và vì dân; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện, với phương châm: “Hiểu dân để đồng hành, gần dân để sẻ chia, nghe dân để hành động”; cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả Chỉ số quản trị và hành chính công cấp Tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) trên địa bàn Thành phố, Chỉ số cải cách hành chính Thành phố (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)…; tạo dựng và nâng cao hình ảnh chính quyền thành phố Hồng Ngự nói riêng, tỉnh Đồng Tháp nói chung thân thiện trong nhận thức của người dân; xây dựng và duy trì môi trường lành mạnh, thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2026, thành phố Hồng Ngự sẽ triển khai thực hiện 09 mô hình trọng tâm là: Mô hình “Cà phê Doanh nhân - Doanh nghiệp”; mô hình “Chính quyền đồng hành cùng nhân dân”; mô hình gửi “Thư chúc mừng”, “Thư chia buồn”, “Thư xin lỗi” với người dân, doanh nghiệp; mô hình “Hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà người dân”; Đề án chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công; Tổng đài thông tin Dịch vụ công 1022; mô hình kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính; mô hình công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính và thiết lập tính năng hữu ích của mạng xã hội vào công tác quản lý nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Khưu Lực

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362