null THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Thực hiện tốt Mô hình công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Thực hiện tốt Mô hình công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính hành chính nói riêng, thành phố Hồng Ngự đã chỉ đạo triển khai thực hiện mạnh mẽ các mô hình cải cách hành chính, trong đó Mô hình công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến đang phát huy hiệu quả khá tích cực.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố, trong 09 tháng đầu năm 2022, đã tiếp nhận và giải quyết  8.878/8.880 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đạt tỷ lệ 99,97%, một tỷ lệ cao nhất trong các năm gần đây.

Chị Nguyễn Hoàng Vân Anh, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự cho biết: Mình đến đây làm hồ sơ được các bạn ở đây tiếp nhận, nhập hồ sơ giúp rất nhanh chóng; các bạn ấy cũng hướng dẫn cho mình cách tự nộp hồ sơ ở nhà, thấy cũng dễ,  về nhà mình sẽ tìm hiểu thêm, hy vọng lần sau sẽ tự nộp hồ sơ được”.

Để có được kết quả như trên, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo tất cả 7/7 xã, phường và Bộ phận Một cửa Thành phố nhân rộng thực hiện tốt Mô hình này. Theo đó, mỗi xã, phường đã thành lập Tổ hỗ trợ thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính (gồm cán bộ không chuyên trách và các bạn đoàn viên thanh niên). Qua đó, giúp cho hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân được thực hiện nhanh chóng, chính xác, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cũng như nâng cao sự hài lòng của người dân trên địa bàn.

Ông Khưu Tấn Lực, Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố Hồng Ngự cho biết: “Để Mô hình này được triển khai thực hiện thật sự hiệu quả, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin làm đầu mối, tổng hợp kết quả thực hiện tại Bộ phận Một cửa Thành phố và xã, phường, báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua nhóm Zalo vào lúc 16 giờ hằng ngày để đánh giá, tuyên dương những nơi làm tốt, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của công chức chuyên môn cũng như của người phát sinh ngay trong ngày”.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền luôn được quan tâm và thực hiện  thường xuyên, để kịp thời hướng dẫn cho người dân biết, cùng tham gia thực hiện; đồng thời lồng ghép tuyên truyền tiện ích, tính năng của Mô hình tiếp nhận và trả hồ sơ tại nhà thông qua dịch vụ Bưu chính công ích, tạo sự thuận tiện, hạn chế đi lại để thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính, giảm việc tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, tránh xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu, góp phần nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân.

Khưu Lực

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362