null Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố

Nhằm đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Ngày 27/6/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự tiếp tục ban hành Công văn số 1909 về việc đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 bằng nhiều hình thức thích hợp, để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong năm 2022, giúp cho mỗi cá nhân, tổ chức có điều kiện tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách thuận lợi và dễ dàng để góp phần đạt được tỷ lệ 80% dịch vụ công mức 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến, 50% hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực tuyến. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất các ý kiến, phải pháp về việc chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số dịch vụ công trực tuyến tương ứng với một số đối tượng người dân sử dụng phù hợp, khả thi trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trên địa bàn.

   Giang Sơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362