null Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại thị xã Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại thị xã Hồng Ngự

Ngày 29/5/2020, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp, do ông Trần Minh Lý – P. Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra CCHC Tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại thị xã Hồng Ngự. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phạm Tấn Đạt – Quyền Chủ tịch UBND Thị xã.

Báo cáo cho thấy, thời gian qua, thị xã Hồng Ngự đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện CCHC, từng bước nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trên địa bàn, đặc biệt là công tác tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức và công dân. Tính đến ngày 04/5/2020, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thị xã, các xã, phường đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được 10.407 hồ sơ. Về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện tốt, với 64 bộ thủ tục của Thị xã, 25 bộ thủ tục cấp xã liên quan đến 12 lĩnh vực.

Ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra CCHC Tỉnh đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Cải cách hành chính của Thị xã; đồng thời, đề nghị UBND thị xã Hồng Ngự tiếp tục quan tâm công tác CCHC và xem đó là nhiệm vụ quan trọng của địa phương, nhằm góp phần nâng cao chất lượng điều hành và phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, sai sót của cán bộ, công chức và lãnh đạo các ngành, địa phương trong việc thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới về Cải cách hành chính mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao công tác CCHC ở địa phương.

Trước đó, Đoàn đã đến kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện công tác CCHC tại 07 xã, phường và Bộ phận một cửa của Thị xã.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362