null THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Quyết tâm duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số sự hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Quyết tâm duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số sự hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2022

Để từng bước nâng cao ý, thức trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Hồng Ngự về công tác cải cách hành chính, từ đó có những phong trào, mô hình mới, cách làm hay, những hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, góp phần duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số sự hài lòng đối với sự phục vụ hành chính của Thành phố.

Ngày 25/4/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2022 với chủ đề: “Thành phố Hồng Ngự quyết tâm duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số sự hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2022”. Theo đó, đối tượng thi đua là các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nội dung và tiêu chí thi đua là thực hiện hoàn thành Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trong năm 2022; 100% hồ sơ được thực hiện phần mềm một cửa điện tử và có từ 99% hồ sơ được trả kết quả sớm hạn và đúng hạn; tỷ lệ hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt từ 50% trở lên và qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 30% trở lên; có sáng kiến, giải pháp, mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính mang lại hiệu quả; Có chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đạt từ 80 điểm trở lên.

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế; đồng thời xét chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc để xây dựng điển hình tiên tiến và đề nghị biểu dương, khen thưởng. Ủy ban nhân dân Thành phố cũng giao Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tuyên truyền, đề xuất triển khai, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, các giải pháp hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua cải cách hành chính; kịp thời báo cáo, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu theo quy định.

Khưu Lực

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362