null THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ Chuẩn bị kiểm tra, sát hạch trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức xã, phường năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ Chuẩn bị kiểm tra, sát hạch trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức xã, phường năm 2021

Để đánh giá thực trạng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp trong thực thi công vụ và kỹ năng thực hành công nghệ thông tin của đội ngũ công chức xã, phường; làm cơ sở đánh giá, sắp xếp, bố trí từng chức danh công chức, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, thành phố Hồng Ngự vừa ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức xã, phường năm 2021.

Theo đó, các chức danh công chức ở xã, phường gồm: Văn phòng - Thống kê; Tài chính - Kế toán; Văn hóa - Xã hội; Tư pháp - Hộ tịch và Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã); Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường) sẽ phải tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch này trong tháng 11/2021 duói hình thức trực tuyến. Nội dung kiểm tra, sát hạch tập trung vào nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh công chức xã, phường theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các quy định của pháp luật có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của từng chức danh công chức; kiến thức chung về cải cách hành chính và tin học văn phòng.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự giao Phòng Nội vụ chủ trì, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, sát hạch; chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức kiểm tra, sát hạch đảm bảo theo yêu cầu Kế hoạch đề ra.

Khưu Lực

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362