null THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, ngày 07/10, thành phố Hồng Ngự tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022 cho lãnh đạo và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố Hồng Ngự.

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính được nghe Ông Trần Thành Công - Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ báo cáo một số nội dung chính của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030; giới thiệu các mô hình mới, cách làm hay trong cải cách hành chính mà tỉnh Đồng Tháp đang triển khai thực hiện; các kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, xây dựng báo cáo cải cách hành chính định kỳ; kỹ năng về tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; các giải pháp khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính cũng như trong triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính.

Ngoài ra, tại buổi tập huấn, lãnh đạo và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính ở các cơ quan, địa phương cũng thảo luận, trao đổi với Báo cáo viên một số nội dung như: cách tổng hợp thông tin, số liệu trong báo cáo cải cách hành chính định kỳ; một số khó khăn về rà soát, đánh giá, đề xuất, kiến nghị đơn giản hoá thủ tục hành chính; các nội dung mà các cơ quan, địa phương cần tập trung tuyên truyền để các tổ chức, công dân nắm, cùng tham gia thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Khưu Lực

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362