null Ngày đầu tiên TP. Hồng Ngự thực hiện việc tiếp nhận và chuyển đổi giấy tờ cho người

Chi tiết bài viết Tin tức

Ngày đầu tiên TP. Hồng Ngự thực hiện việc tiếp nhận và chuyển đổi giấy tờ cho người

Thực hiện theo Nghị quyết số 1003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kể từ ngày 01/11/2020, thị xã Hồng Ngự đã chính thức lên Thành phố theo ghi nhận, ngày 02/11/2020, nhiều người dân trên địa bàn đã thực hiện việc chuyển đổi các giấy tờ có liên quan.

Ghi nhận thực tế, tại Bộ phận một cửa của Thành phố và các xã, phường. Ngay từ sáng cán bộ, công chức, viên chức phụ trách các lĩnh vực đã có mặt tại nơi làm việc, để sẳn sàng phục vụ việc hướng dẫn, cũng như việc chuyển đổi các giấy tờ cho người dân, các lĩnh vực về nhà đất, hộ tịch,…

Để phục vụ tốt cho nhu cầu đến giao dịch chuyển đổi giấy tờ của người dân, lãnh đạo Thành phố Hồng Ngự có văn bản chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức từ Thành phố đến cơ sở bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ với khí thế khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo ổn định, nề nếp, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362