null THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Chính thức triển khai sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành Idesk ở các đơn vị trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Chính thức triển khai sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành Idesk ở các đơn vị trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

Để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành, sau thời gian triển khai vận hành thử, ngày 20/5/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở vận hành chính thức Phần mềm quản lý văn bản và điều hành Idesk trong công tác quản lý, điều hành.

Theo đó, kể từ ngày 24/5/2022, các đơn vị Trường học chính thức thực hiện tiếp nhận, xử lý văn bản đến, văn bản đi trên phần mềm iDesk (qlvb.dongthap.gov.vn), trừ các văn bản mật theo quy định; các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện việc tiếp nhận và chuyển văn bản qua phần mềm iDesk đến các đơn vị trường học; Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm việc ký số hai lớp trên các văn bản điện tử theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự giao Phòng Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện phần mềm iDesk; phối hợp với Tổ giúp việc Chuyển đổi số Thành phố hỗ trợ các trường học trong việc sử dụng phần mềm iDesk.

Hiện nay, ngoài các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị trường học thì các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể Thành phố đều đã triển khai sử dụng Phần mềm Idesk, giúp cho công tác quản lý, điều hành được nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, giảm chi phí văn phòng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng chính quyền số, công dân số trên địa bàn thành phố Hồng Ngự.

Khưu Lực

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362