null Sơ kết các mô hình kinh tế tập thể

Chi tiết bài viết Tin tức

Sơ kết các mô hình kinh tế tập thể

Sáng ngày 07/9/2022, UBND thành phố Hồng Ngự, tổ chức hội nghi sơ kết 01 năm chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hồng Ngự về cũng cố phát triển các mô hình kinh tế tập thể, hội quán, tổ hợp tác giai đoạn 2021 – 2025. Ông Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên – Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Văn Hậu, UVBTVTU - Phó Chủ tịch UBND Thành phố đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đến nay trên địa bàn Thành phố có 8 hợp tác xã, trong đó có 7 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 01 hợp tác xã họat động lĩnh vực giao thông vận tải. Tổng số thành viên của Hợp tác xã là gần 400 thành viên. Có 4 hội quán hoạt động trong các lĩnh vực khô, mắm, nuôi lươn và cây ăn trái, với trên 200 thành viên và có 16 tổ hợp tác.

Trong thời gian qua, hoạt động của các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, hội quán đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho người dân trong việc ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy mô vùng phù hợp quy hoạch của địa phương, tạo việc làm cho người dân ở khu vực nông thôn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Hà Luân - Bí thư Thành ủy Hồng Ngự đề nghị thời gian tới các địa phương, đơn vị kịp thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của hợp tác xã, tạo điều kiện cho hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán tiếp tục duy trì và phát triển. Các hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán trên địa bàn đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các hợp tác xã nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo lợi ích thiết thực của hợp tác xã và thành viên. Cần đổi mới hơn nữa trong công tác sản xuất, kinh doanh, tăng cường nội lực tại chỗ và nguồn lực từ các thành viên, tăng cường liên kết, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển.

Trần Hào

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362