null HĐND thành phố Hồng Ngự tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề)

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND thành phố Hồng Ngự tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề)

Ngày 04/5/2022, HĐND Thành phố Hồng, tổ chức kỳ họp lần thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), đến dự có ông Phạm Tấn Đạt – Chủ tịch UBND Thành phố - đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Hồng Ngự, ông Lê Hùng Dũng – P. BT Thường trực Thành ủy. Chủ trì kỳ họp ông Lê Hà Luân – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND và bà Dương Thị Hoa Ngọc – UVBTV TU – PCT HĐND Thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố thông qua thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 thành phố Hồng Ngự; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế- xã hội của Hội đồng nhân dân Thành phố về nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe đơn vị tư vấn trình bày thuyết minh và làm rõ thêm những vấn đề về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 thành phố Hồng Ngự.

Qua đó, các đại biểu HĐND Thành phố đã thảo luận, biểu quyết thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế- xã hội của Hội đồng nhân dân Thành phố trình tại kỳ họp.

Trần Hào

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362