null HĐND Tỉnh và thành phố Hồng Ngự tiếp xúc với cử tri phường An Bình B sau kỳ họp

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND Tỉnh và thành phố Hồng Ngự tiếp xúc với cử tri phường An Bình B sau kỳ họp

Ngày 01/8/2022, ông Phạm Tấn Đạt, Chủ tịch UBND thành phố Hồng Ngự, đại biểu HĐND Tỉnh cùng đại biểu HĐND thành phố Hồng Ngự có buổi tiếp xúc trực tiếp trên 50 cử tri phường An Bình B, thành phố Hồng Ngự.

Tại đây cử tri được nghe báo cáo nhanh về kết quả kỳ họp thứ tư HĐND Tỉnh, lần thứ 7 HĐND Thành phố; báo cáo giải trình ý kiến của cử tri tại kỳ họp.

Tại buổi tiếp xúc này, cử tri phường An Bình B tiếp tục đề nghị ngành chức năng có giải pháp nạo vét kênh 70 khu II kết hợp với làm đường phục vụ trong việc sản xuất nông nghiệp; bình ổn giá vật tư nông nghiệp vì hiện nay giá xăng, dầu giảm những giá vật tư nông nghiệp chưa giảm; bố trí thêm thùn đựng rác thải vật tư nông nghiệp để nông dân tự phân loại rác tại ruộng...

Đại biểu HĐND Tỉnh và thành phố Hồng Ngự đã trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền. Những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền, các đại biểu sẽ tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

           Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362