null Ban Kinh tế Xã hội HĐND Thành phố họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp lần thứ 8, HĐND Thành phố khóa II

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Kinh tế Xã hội HĐND Thành phố họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp lần thứ 8, HĐND Thành phố khóa II

Ngày 08/11/2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố họp Thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết, trình tại kỳ họp lần thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố, khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026.  Đến dự có ông Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; chủ trì cuộc họp ông Võ Trọng Nghĩa -  Ủy Viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố

Tại cuộc họp, các đại biểu cùng nhau thảo luận dự thảo báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND Thành phố, trình tại kỳ họp lần thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố khóa II gồm: Báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ban kinh tế - xã hội; Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ; Tờ trình điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 thuộc ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ…

Qua đó, các đại biểu cơ bản thống nhất những nội dung đánh giá trong các dự thảo báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố điều chỉnh Tờ trình vốn Ngân sách tập trung, tiền sử dụng đất, biểu mẫu; bổ sung Quyết định chủ chương đầu tư và nguồn vốn cho phù hợp để trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố, Khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362