null Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND Thành phố lần 2

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND Thành phố lần 2

Ngày 12/8/2021, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND TP. Hồng Ngự tổ chức họp thẩm tra các văn bản do UBND Thành phố trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa II. Ông Võ Trọng Nghĩa, UVTV/TU – Chủ nhiệm UBKT/TU - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố chủ trì.

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - xã hội HĐND Thành phố đã tiến hành thẩm tra các nội dung gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; tình hình phát triển kinh tế – xã hội 05 năm, giai đoạn 2016 – 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm, giai đoạn 2021 – 2026; tình hình thu – chi ngân sách Nhà nước; vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng thu – chi ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; các tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - xã hội HĐND Thành phố cơ bản thống nhất với nội dung trong các báo cáo và tờ trình của UBND Thành phố. Đồng thời, đề nghị UBND Thành phố tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 đạt hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ một số công trình xây dựng cơ bản và thủ tục đầu tư của các dự án, công trình trọng điểm còn chậm. Chú trọng phát triển nông nghiệp tập trung với quy mô lớn theo hướng hiện đại; khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản. Hoàn chỉnh Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2030, triển khai thực hiện tốt Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, trong đó, chú trọng việc quy hoạch khu vực tập trung để từng bước di dời các cơ ssn xut tiu thcông nghip trong khu vực nội thị, các cơ sở gây ô nhim môi trưng vào các cụm tiểu thủ công nghiệp; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu và tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362