null Ban Pháp chế HĐND Thành phố thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp lần 2

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Pháp chế HĐND Thành phố thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp lần 2

Ngày 13/8/2021, Ban Pháp chế HĐND TP. Hồng Ngự tổ chức họp thẩm tra các báo cáo của UBND Thành phố trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND Thành phố khóa II. Ông Lâm Phú Cần, UVTV/TU – Trưởng Ban Tổ chức/TU, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố chủ trì.

Nội dung thẩm tra các văn bản gồm: báo cáo của UBND Thành phố về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2021. Báo cáo hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự Thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Các tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

Qua thẩm tra, Ban pháp chế HĐND Thành phố cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo các báo cáo; đồng thời, đề nghị UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, phường: tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống, tố giác tội phạm; thực hiện nhiều giải pháp nhằm kéo giảm Thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch Cải cách hành chính của Thành phố; duy trì các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả 6 nội dung cải cách hành chính; tổ chức đánh giá kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và mô hình mới, cách làm hay trong cải cách hành chính. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Hoàng Phương – Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362