null HĐND Tỉnh khảo sát kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND Tỉnh khảo sát kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở

Ngày 13/8/2020, Đoàn công tác của Thường trực HĐND Tỉnh, do bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – P. Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 10/12/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 97 ngày 8/12/2012 của HĐND Tỉnh về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tại thị xã Hồng Ngự. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phạm Tấn Đạt – Q. Chủ tịch UBND Thị xã.

Đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại dự án nhà ở xã hội Nguyễn Hùng -  thuộc khóm 5, phường An Thạnh và khảo sát nhà ở của đối tượng chính sách và hộ nghèo tại phường An Thạnh. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của UBND thị xã Hồng Ngự về diện tích nhà ở bình quân gần 16,26m2 sàn/người, trong đó, tại đô thị bình quân hơn 18,86m2 sàn/người, khu vực nông thôn bình quân 12,54m2 sàn/người, diện tích nhà ở tối thiểu 9,69m2 sàn/người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt bình quân gần 84,29%, trong đó, tại đô thị đạt bình quân hơn 87,11%, tại nông thôn đạt bình quân 81,47%. Đã hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 81 căn nhà cho đối tượng chính sách và hộ gia đình có công với cách mạng, trong đó, xây dựng mới 30 căn, sửa chữa 51 căn. Về giải quyết nhà ở cho hộ nghèo, từ năm 2016 đến nay Thị xã đã hỗ trợ, giải quyết được 09 trường hợp.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – P. Chủ tịch HĐND Tỉnh lưu ý, ngành chức năng Thị xã cần triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp, để Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn đạt hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân biết và thực hiện. Về các kiến nghị của UBND thị xã Hồng Ngự, đoàn ghi nhận và sẽ làm việc với các cơ quan chức năng để có hướng giải quyết.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362