null Tổ đại biểu HĐND Tỉnh - đơn vị TP. Hồng Ngự họp thảo luận đóng góp văn kiện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ đại biểu HĐND Tỉnh - đơn vị TP. Hồng Ngự họp thảo luận đóng góp văn kiện

Ngày 10/8/2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị TP. Hồng Ngự tổ chức họp đóng góp văn kiện trình tại kỳ họp lần thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X.

Các đại biểu cơ bản thống nhất các dự thảo báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban nhân dân Tỉnh trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Tỉnh sắp tới; đồng thời, đóng góp một số ý kiến liên quan các văn bản trên. Trong đó, các sở ngành Tỉnh cần kiên quyết hơn trong việc xử lý đối với các đơn vị doanh nghiệp thi công, công trình chậm tiến độ, gia hạn nhiều lần, gây khó khăn cho địa phương. UBND Tỉnh cho chủ trương, để địa phương thực hiện việc chi hỗ trợ cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Ông Phạm Tấn Đạt - Chủ tịch UBND TP. Hồng Ngự, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND Tỉnh phát biểu làm rõ một số nội dung; đồng thời, tổng hợp các ý kiến trình kỳ họp HĐND Tỉnh sắp tới.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362