null Họp liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ mười chín

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ mười chín

Ngày 04/11/2020, Hội đồng nhân dân TP. Hồng Ngự tổ chức cuộc họp liên tịch, để chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ mười chín HĐND Thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cuộc họp do ông Lê Hùng Dũng – P. Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ mười chín Hội đồng nhân dân Thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến diễn ra khoảng 1,5 ngày, vào ngày 17 – 18/12/2020, tại Hội trường UBND Thành phố. Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND Thị xã sẽ xem xét cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND Thành phố năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Báo cáo của UBND Thành phố về: tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021. Báo cáo giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười chín HĐND,…Đặc biệt các tờ trình dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp gồm: Phương án phân bổ ngân sách Nhà nước Thành phố Hồng Ngự năm 2021; kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ; kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố.

Cuộc họp cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Tổ đại biểu HĐND. Ông Lê Hùng Dũng – P. Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị các đại biểu được phân công nhiệm vụ sớm triển khai thực hiện nhiệm vụ, trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, góp phần phục vụ tốt cho kỳ họp HĐND Thành phố sắp tới, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362