null Kỳ họp thứ tư HĐND TP. Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Kỳ họp thứ tư HĐND TP. Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 16/12/2021, Hội đồng nhân dân TP. Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ tư, để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Cuộc họp do ông Lê Hà Luân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự nổ lực chung tay của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, Chương trình hành động năm 2021 của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND Thành phố vẫn đạt kết quả khả quan. UBND Thành phố chủ động xây dựng phương án, để khôi phục sản xuất, nhằm giảm đến mức thấp nhất hậu quả do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh được khôi phục trở lại; thu ngân sách đạt kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, chăm lo gia đình chính sách, được thực hiện kịp thời, đặc biệt là không để người dân bị thiếu đói trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu, cải cách hành chính đạt kết quả tích cực. Bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn; công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tình hình ANCT - TTATXH ổn định và giữ vững.

Năm 2022, TP. Hồng Ngự đề ra 12 chỉ tiêu, trong đó, kinh tế: có 4 chỉ tiêu; Văn hóa – xã hội: có 5 chỉ tiêu và môi trường: có 3 chỉ tiêu. 03 nhiệm vụ trong tâm, 04 công trình trọng điểm và 09 giải pháp chủ yếu, bám sát vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bọ Thành phố lần thứ III để tập trung chỉ đạo, điều hành. Theo đó, Thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới, duy trì thực hiện“mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tạo chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nâng cao trách nhiệm công vụ, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, tăng cường cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội nội địa và tuyến biên giới quốc gia.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND Thành phố đã thông qua 08 Nghị quyết về: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP. Hồng Ngự năm 2022; phương án phân bổ ngân sách Nhà nước TP. Hồng Ngự năm 2022; phương án kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ; phân chia theo tỷ lệ phần trăm ngân sách Thành phố và cấp phường năm 2022; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 – 2025 thành phố Hồng Ngự; phân bổ dự toán một số nội dung, lĩnh vực chi thường xuyên trên địa bàn TP. Hồng Ngự từ năm 2022; ủy thác ngân sách Thành phố sang Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP. Hồng Ngự năm 2022; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 do Thành phố quản lý và phân bổ.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362