null Phát tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng chính quyền các xã, phường đã đồng loạt triển khai chi trả tiền hỗ trợ tới hàng ngàn người dân thuộc nhóm người có công, hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định của UBND Tỉnh.Theo đó, mức chi cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội đang nhận trợ cấp thường xuyên là 1,5 triệu đồng (500.000 đồng/người/tháng x 3 tháng). Mức hỗ trợ mỗi nhân khẩu trong hộ nghèo, cận nghèo là 750.000 đồng (250.000 đồng/người/tháng x 3 tháng).

Việc tổ chức cấp phát tại các xã, phường được các ngành, đoàn thể  giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo chi đúng đối tượng, chi đủ số tiền theo quy định. Theo danh sách đã được phê duyệt, tổng kinh phí để chi hỗ trợ cho 7.610 người thuộc các nhóm đối tượng này là trên 4,8 tỉ đồng. Đây là nhóm đối tượng đã có danh sách và hàng tháng Thị xã vẫn thực hiện chi trả chế độ, nên ngay khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định thì Phòng tiến hành ngay việc rà soát lập danh sách trình phê duyệt để thực hiện chi trả tiền cho người dân, kịp thời hỗ trợ họ trong lúc khó khăn.

Hiện các xã, phường đã tổ chức phát được cho gần 6.000 đối tượng, đạt tỉ lệ trên 78%, số còn lại các địa phương vẫn đang tiếp tục cấp phát cho đến hết.

Huỳnh Phong

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362