null Ra quân kiểm tra các công ty, doanh nghiệp may

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra quân kiểm tra các công ty, doanh nghiệp may

Ngày 01/4/2020, Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Hồng Ngự đã đến kiểm tra tại các Công ty, doanh nghiệp may trên địa bàn Thị xã về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Qua kiểm tra cho thấy, tất cả các Công ty, doanh nghiệp may trên địa bàn Thị xã đã tạm cho công nhân ngưng hoạt động, chỉ giữ lại một số ít công nhân may khẩu trang nhằm hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo cách ly theo quy định của ngành y tế và chính quyền địa phương.

Đoàn kiểm tra liên ngành Thị xã cũng đã yêu cầu các Công ty, doanh nghiệp duy trì thực hiện tốt việc đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện tốt việc đeo khẩu trang cho công nhân, đảm bảo khoảng cách khi làm việc.

Hoàng Long

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362