null TP. Hồng Ngự nhân rộng mô hình Tổ nhân dân tự quản “Vùng xanh”

Chi tiết bài viết Tin tức

TP. Hồng Ngự nhân rộng mô hình Tổ nhân dân tự quản “Vùng xanh”

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo vệ chặt chẽ từng địa bàn dân cư an toàn, từ ngày 30/7, Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã phối hợp phát động xây dựng mô hình Tổ nhân dân tự quản “Vùng Xanh” và đã cho ra mắt 27 Tổ đi vào hoạt động. Ghi nhận thực tế tại các Tổ cho thấy, sự đoàn kết, tình làng nghĩa xóm được nâng cao. Người dân đã ý thức hơn trong vai trò tự quản tại cộng đồng dân cư, nhất là nghiêm chỉnh tuân thủ thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid - 19, như kịp thời phát hiện người từ nơi khác vào địa bàn, người trong Tổ ra ngoài có lý do sự sự cần thiết, mua lương thực, thực phẩm thông qua Tổ NDTQ và chấp hành nghiêm thông điệp 5K….. qua đó, góp phần giữ vững địa bàn an toàn, đảm bảo tình hình an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid – 19.

Với tính thiết thực và hiệu quả đã mang lại, đến nay, các xã, phường đã tiếp tục vận động triển khai và nhân rộng thêm được 53 tổ, nâng tổng số Tổ nhân dân tự quản “Vùng Xanh” trên địa bàn Thành phố là 80 Tổ. Trong thời gian tới, UB.MTTQ Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp, tuyên truyền, vận động và mở rộng phát triển thêm mô hình này, với mục tiêu mở rộng địa bàn “Vùng Xanh”, đẫy lùi dịch Covid-19, quyết tâm giữ vững cộng đồng dân cư an toàn, sớm đưa mọi sinh hoạt trở lại trạng thái bình thường để phát triển kinh tế.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362